Quy định xử phạt cò đất – môi giới nhà đất mới nhất

 1. Home
 2. »
 3. Blog
 4. »
 5. Quy định xử phạt cò đất – môi giới nhà đất mới nhất
Tóm tắt:
Xem quy định xử phạt cò đất - người môi giới nhà đất mới nhất hiện nay. Lưu lại ngay nếu bạn không muốn bị phạt tiền mất tật mang
Chi tiết:

Môi giới nhà đất là một loại hình kinh doanh được pháp luật công nhận. Những người làm môi giới nhà đất cần phải nắm rõ nhiều điều luật môi giới nhà đất khác nhau. Không chỉ mang vai trò hỗ trợ quy trình mà còn giúp hạn chế tối đa các rủi ro và khó khăn của môi giới nhà đất. 

Video tham khảo:

Làm sao để thuyết phục khách đi xem BĐS

Bạn đang cần tìm hiểu về luật môi giới nhà đất và những điều cơ bản mà một người kinh doanh môi giới bất động sản cần phải có. Mua Bán sẽ cung cấp các thông tin cần thiết ở bài viết này.

[block id=”tai-app-xuong”]

I. Luật môi giới nhà đất là gì?

Điều 3 Chương I Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã nêu về khái niệm môi giới nhà đất. Theo đó, môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Luật môi giới nhà đất
Luật môi giới nhà đất

Có thể hiểu một cách đơn giản, môi giới bất động sản (tức môi giới nhà đất) hoạt động trên phương thức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo bất động sản đến những khách hàng có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhà đất.

Luật môi giới nhà đất là những điều luật quy định cụ thể tại Luật Kinh Doanh Bất Động Sản tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014, quy định về môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bất động sản.

Hoạt động môi giới nhà đất bao gồm những hoạt động chính sau:

– Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

– Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

II. Khái niệm môi giới nhà đất

Mô giới nhà đất là các hoạt động giới thiệu, quảng cáo, tiếp thị kinh doanh, mua bán nhà đất đến với các khách hàng mục tiêu có nhu cầu. Môi giới bất động sản khác với nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng chỉ là tìm kiếm người mua còn môi giới bất động sản là tìm kiếm và kết nối người bán và người muốn mua.

III. Luật môi giới nhà đất mới nhất

 • Môi giới nhà đất trong đó có cả những công trình hạ tầng cơ sở, là yếu tố sản xuất, tạo nên cơ sở về vốn cho việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ.
 • Môi giới nhà đất cung cấp không gian cho sự tồn tại, nghỉ ngơi và các hoạt động xã hội của gia đình ngoài thời gian làm việc.
 • Môi giới nhà đất là đối tượng để đầu tư trong thời gian dài. Là nơi gom vốn và có thể chuyển vốn từ người này sang người khác khi được bán.
 • Môi giới nhà đất có giá trị vốn trên thị trường. Cho phép thực hiện việc chuyển bất động sản thành tiền thông qua việc bán hay để vay vốn tín dụng bằng thế chấp.
 • Sự vận hành của khu vực môi giới nhà đất sẽ mang đến những hiệu quả lớn theo cấp số nhân trong vòng quay kinh tế, nhờ sự liên hệ mật thiết và đa dạng, tạo ra cầu về những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bởi nền kinh tế trong nước.

IV. Các loại dịch vụ mô giới nhà đất

 • Tư vấn pháp lý
 • Quảng cáo bất động sản
 • Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Quản lý tiếp thị các dự án bất động sản
 • Đấu giá bất động sản
 • Định giá bất động sản

[block id=”bai-viet-lien-quan-post”]

V. Các hình thức môi giới nhà đất mới nhất

Hình thức môi giới nhà đất
Hình thức môi giới nhà đất

Dựa vào luật môi giới nhà đất có 2 loại hình thức chính đối với môi giới:

Mô giới tự do: Người mô giới sẽ giới thiệu các khách hàng đến với chủ sở hữu nhà đất, nếu giao dịch thành công, mô giới tự do sẽ được nhận một khoản phí trên tổng % của nhà đất đó từ chủ nhà đất.

Mô giới độc quyền: Là người tiếp thị, giới thiệu độc quyền của chủ sở hữu, không được hợp tác với bên nào khác và tiền hoa hồng cũng có nhiều hạn chế.

VI. Hoạt động môi giới nhà đất

Hoạt động môi giới nhà đất góp phần vào sự ổn định kinh tế. Từ những hoạt động môi giới nhận thấy rằng bất động sản nhà đất góp phần tạo ra những yếu tố cho sự phát triển. Các hoạt động môi giới nhà đất có ảnh hưởng như:

 • Môi giới nhà đất trong đó có cả những công trình hạ tầng cơ sở, là yếu tố sản xuất, tạo nên cơ sở về vốn cho việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ.
 • Môi giới nhà đất cung cấp không gian cho sự tồn tại, nghỉ ngơi và các hoạt động xã hội của gia đình ngoài thời gian làm việc.
 • Môi giới nhà đất là đối tượng để đầu tư trong thời gian dài. Là nơi gom vốn và có thể chuyển vốn từ người này sang người khác khi được bán.
 • Môi giới nhà đất có giá trị vốn trên thị trường. Cho phép thực hiện việc chuyển bất động sản thành tiền thông qua việc bán hay để vay vốn tín dụng bằng thế chấp.
 • Sự vận hành của khu vực môi giới nhà đất sẽ mang đến những hiệu quả lớn theo cấp số nhân trong vòng quay kinh tế, nhờ sự liên hệ mật thiết và đa dạng, tạo ra cầu về những hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bởi nền kinh tế trong nước.
Môi giới nhà đất hiệu quả
Môi giới nhà đất hiệu quả

Việc phát triển thị trường môi giới nhà đất một cách hiệu quả là biện pháp để làm hợp lí việc quản lí và sử dụng nguồn tài sản nhà đất, không gian, làm giãn sự tập trung vào khu vực trung tâm. Thị trường bất động sản hoạt động một cách chuẩn mực cần tạo điều kiện cho những người mà việc sử dụng của họ là hiệu quả nhất. 

VII. Luật hoa hồng môi giới nhà đất

Hoa hồng trong luật môi giới nhà đất được hiểu là khoản phí được chi trả sau khi nhà môi giới hoàn thành các thủ tục đặt cọc giúp chủ sở hữu bán được nhà đất. Khoản hoa hồng sẽ được tính dựa vào thoả thuận ban đầu trước khi người môi giới bắt đầu công việc.

Hoa hồng môi giới nhà đất
Hoa hồng môi giới nhà đất

Hoa hồng thông thường sẽ giao động khoảng 1 – 3% tuỳ vào người môi giới. Đối với các công ty môi giới thuộc diện kinh doanh thì pháp luật có quy định rõ ràng:

 • Phần trăm hoa hồng sẽ được tính dựa trên tổng giá trị của sản phẩm môi giới, giá trị của nhà đất càng cao thì số tiền nhà môi giới nhận được càng cao. 
 • Ngoài ra, mức phần trăm hoa hồng còn có thể nhận các lợi ích khác được thỏa thuận trong hợp đồng giao dịch từ trước. 

VIII. Quy định mới xử phạt cò đất

Dựa vào luật môi giới nhà đất, có các quy định mới liên quan đến môi giới bất động sản tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

1. Xử phạt cò đất không chứng chỉ hành nghề

Xử phạt cò đất
Xử phạt cò đất

Tại điểm a khoản 1 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng đối với các cá nhân có các hành vi sau:

 • Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định.
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ.
 • Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản.
 • Người hành nghề cần có chứng chỉ hành nghề, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng.

2. Xử phạt cò đất nếu thu phí hoa hồng không đúng quy định

Xử phạt cò bán đất
Xử phạt cò bán đất

Theo Điều 64, 65 Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản sẽ hưởng tiền thù lao và hoa hồng từ dịch vụ môi giới bất động sản. Trong đó:

 • Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.
 • Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngoài những khoản tiền đã thoả thuận này, doanh nghiệp, cá nhân môi giới bất động sản không được thu thêm chi phí khác. Nếu vi phạm thì theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 120 – 160 triệu đồng đối với tổ chức và 60 – 80 triệu đồng đối với cá nhân khi thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về quy định xử phạt cò đấtluật môi giới nhà đất và những điều bạn nên biết. Hy vọng rằng qua bài viết này sẽ cung cấp thêm những kiến thức bổ ích về luật môi giới nhà đất cho các bạn. Cora rất hi vọng thông tin đem lại giá trị và giúp bạn lựa chọn ra các nhà môi giới uy tín cùng cộng tác và đồng hành.

Tham khảo bài viết liên quan:

TOP 10 nhà môi giới cho thuê nhà Hà Nội chuyên nghiệp

Chúc quý bạn đọc luôn nhiều sức khỏe và thành công!

[block id=”form-dang-ky-tai-truoc-app”]

Bài viết liên quan: