MỜI KHÁCH HÀNG ĂN UỐNG, CÀ PHÊ?

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. MỜI KHÁCH HÀNG ĂN UỐNG, CÀ PHÊ?
Tóm tắt:
Chi tiết:

• Em cũng mời nhưng ít, thường thì em tới nhà cô chú tận nhà.

• Không, thường khách hàng mời em đi, thời gian em không có nhiều. Hơn 4 giờ 30 đi đón con, cũng bận rộn. Những khách hàng em đang tiếp cận họ cũng có không có thời gian nhiều cò kè với em chi.

• Chỉ có khách hàng thân, em với họ là bạn bè, em chỉ nói chuyện về lợi ích trong việc mua bán căn hộ.

• Có chị, đối với những khách hàng đang thân với mình.

[block id=”tai-app-xuong”]

• Không chị, thường thì ai quen, thiện chí nói chuyện rồi em để ý xem có nên mời hay không?

• Em thường mời khách hàng uống cà phê thường xuyên, xem như bạn bè bình thường. • Nhắm khách hàng tiềm năng, khách có thể mua hay khách có thể giới thiệu khách khác em sẽ mời cà phê.

• Không bao giờ, khách hàng mời em, em từ chối vì chồng em hay ghen.

• Chưa bán hay bán rồi cũng mời, vì em thấy khách hàng nhiệt tình nên em cũng nhiệt tình lại.

MỜI KHÁCH HÀNG ĂN UỐNG, CÀ PHÊ?
MỜI KHÁCH HÀNG ĂN UỐNG, CÀ PHÊ?

• Cũng thỉnh thoảng, không thường xuyên, vì kinh tế nên suy nghĩ còn dè dặt

• Dường như em chỉ mời những người em đã có mối quan hệ trước đó.

• Chủ động mời khách hàng đi cà phê nói chuyện về công việc, cuộc sống, có chỗ nào đầu tư được thì giới thiệu anh chị.

[block id=”bai-viet-lien-quan-post”]

• Thường em mời khách hàng cà phê nói chuyện tâm sự về cuộc sống cuối cùng nói tới nói lui rồi cũng về đề tài nhà đất.

• Không đi ăn uống, không đi nhậu, thường mời khách uống cà phê, hầu như nói chuyện về cuộc sống.

[block id=”form-dang-ky-tai-truoc-app”]

Bài viết liên quan: