SELA APP

download sela

Tải xuống ứng dụng cho nhà môi giới bất động sản miễn phí 100%.

big circle

Tải xuống & sử dụng

các tính năng ưu việt

Một ứng dụng cho nghề môi giới bất động sản mà bấy lâu nay bạn tìm kiếm, SELA có thể:

CRM Mini

Lưu trữ thông tin khách hàng và đối tác không giới hạn.

Sản phẩm đa dạng

Hỗ trợ hầu hết sản phẩm kinh doanh của ngành bất động sản.

Smart AI

Trợ lý ảo AI thông minh hỗ trợ tối ưu hóa công việc tự động.

Quản lý thông tin

Quản lý thông tin tài sản của bạn trực tiếp trên ứng dụng.