moigioi.top – Ứng dụng chuyên nghiệp cho nhà môi giới bất động sản, nhằm giúp quản lý khách hàng, nhu cầu mua bán, thuê và cho thuê.

Hỗ trợ nhà môi giới chăm sóc khách hàng bằng cách tạo TẠO GIAO DỊCH và nhắc lịch tự động. Là kênh marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng chỉ với 1 nút bấm GHÉP GIAO DỊCH bằng trí tuệ nhân tạo AI. Hỗ trợ hầu hết các nghiệp vụ quan trọng của nhà môi giới nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận tối đa.